PRECONDIN + AtheroControl

34,00  bez DPH

V priemere každých 20 minút v SR niekto zomrie na srdcovú alebo mozgovú príhodu. Kardiováskulárne príhody sú príčinou takmer polovice všetkých (prirodzených aj chorobných) úmrtí v SR. Práve preto sme vyvinuli unikátnu cielenú kombináciu pre cielenú prírodno-prirodzenú kardiovaskulárnu prevenciu. Kombinácia môže byť vhodná pre ľudí so zvýšeným krvným tlakom, nadváhou, srdcovou nedostatočnosťou, po prekonanom infarkte, s prítomnými ischemickým srdcovými ťažkosťami, poruchami srdcového rytmu.
Doporučné užívanie je 1 tableta PRECONDIN pred spaním a 1 tableta AtehroControl večer

Odporúčaná predajná cena: 48,00€

Popis

PRECONDIN je prvý cielený doplnok stravy s prírodno-prirodzenou kombináciou extraktov palmitoyetanolamidu, baikaleínu a bakozidov. Kombinácia PEA + baikaleín dokázala v nezávislom testovaní významné zlepšenie kondície a adaptácie srdca na ischemické situácie. Ischemické situácie sú stavy, kedy srdce “ide na nedostatok kyslíka”. PRECONDIN môže výrazne predĺžiť prežívanie buniek srdcového svalu a zmenšiť rozsah poškodenia srdca pri náhlej ischemickej príhode a následnej obnove dostatku kyslíka. Tento prorodzený fenomém v srdci sa označuje ako ischemický PRECONDITIONING a má dokázaný ochranný účinok na srdcový sval.  PRECONDIN tiež môže podporiť lepšie zvládanie záťaže u starších ľudí alebo ľudí so srdcovou nedostatočnosťou. Môže byť vhodný pre ľudí s poruchou srdcového rytmu, s ischemickými poruchami srdca, ľudí po prekonaní napr. infarktu, stabilnou anginou pectoris. Tieto skupiny ľudí sú vysoko rizikové z pohľadu náhlej srdcovej ischemicekj príhody či zlyhania srdca. PRECONDIN môže byť zaujímavý aj pri vrcholovom športovom výkone, kedy môže prispieť k vyššej energetickej adaptácii svalov a obehového systému.

AtheroControl obsahuje zloženie prispievajúce k zníženiu cholesterolu (monakolin K, polikosanol), k normálnej funkcii pečene (silymarín), k normálnej hladine glykémie (chróm), k normálnemu metabolizmu homocysteínu (kyselina listová). Naviac obsahuje mikronizovaný palmitoyletanolamid (PEA), ktorá ovplyvňuje funkciu cievnej výstelky a stabilitu aterosklerotického plátu v stenách tepien.