PRECONDIN

16,50  bez DPH

PRECONDIN je prvý cielený doplnok stravy s prírodno-prirodzenou kombináciou extraktov palmitoyetanolamidu, baikaleínu a bakozidov. Kombinácia PEA + baikaleín dokázala v nezávislom testovaní významné zlepšenie kondície a adaptácie srdca na ischemické situácie. Ischemické situácie sú stavy, kedy srdce “ide na nedostatok kyslíka”. PRECONDIN môže výrazne predĺžiť prežívanie buniek srdcového svalu a zmenšiť rozsah poškodenia srdca pri náhlej ischemickej príhode a následnej obnove dostatku kyslíka. Tento prorodzený fenomém v srdci sa označuje ako ischemický PRECONDITIONING a má dokázaný ochranný účinok na srdcový sval.  PRECONDIN tiež môže podporiť lepšie zvládanie záťaže u starších ľudí alebo ľudí so srdcovou nedostatočnosťou. Môže byť vhodný pre ľudí s poruchou srdcového rytmu, s ischemickými poruchami srdca, ľudí po prekonaní napr. infarktu, stabilnou anginou pectoris. Tieto skupiny ľudí sú vysoko rizikové z pohľadu náhlej srdcovej ischemicekj príhody či zlyhania srdca. PRECONDIN môže byť zaujímavý aj pri vrcholovom športovom výkone, kedy môže prispieť k vyššej energetickej adaptácii svalov a obehového systému.

Odporúčané užívanie: 1 tableta pred spaním alebo pred športovým výkonom.

Balenie: 30 tabliet
Odporúčaná predajná cena: 23,90€

Rabat: 5+1